Odling

Akutläge för Squash-plantornas riksförening,

Detta skriver squash-plantornas riksförening i en protest mot dagens trångboddhet i växthus nr 137!

-Det är inte rimligt att 11 squash ska rymmas i en godislådan säger squash nr 8 i en intervju. En annan av squash-plantorna berättar i förtroende att de lyckats övertala hyresvärden (m-m-m är dennes initialer) att låta en av plantorna (lilla tilltufsade planta nr 2) flytta, tack ock lov för det, man får vara glad för det lilla.

På bilden ser ni glada squash-plantan nr 2.

Hyresvärdens bleka försvar är- hör och häpna-tidsbrist. I dagens upplysta samhälle borde alla kunna värdera sina möjligheter till att klara av åtaganden såsom bostäderna i ett växthus.

-Det är inte värdigt att som planta uppleva denna osanitära trångboddheten avslutar squash-planta nr 5 denna artikel!